Úprava vstupního vestibulu a sálu císařské konírny na Přažském hradě. „Práce na této stavbě byly provedeny řádně, odborně a v požadované kvalitě, odpovídaly technickým parametrům a byly řádně dokončeny.“

Ing. Ivo Velíšek, CSc., ředitel SPH

Soubory: