Divadlo IMAGE

"Přestavba původního kinosálu na moderní a funkční divadlo vyžadovala mmimořádně kvalifikovaný a profesionální přístup, který jste jako firma zvládli nad všechna očekávání." A. Čihař a E. Asterová, majitelé .[small]

Správa Pražského hradu

Císařská konírna na Přažském hradě. "Práce na této stavbě byly provedeny řádně, odborně a v požadované kvalitě, odpovídaly technickým parametrům a byly řádně dokončeny." Ing. Ivo Velíšek, CSc., ředitel SPH .[small]

Národní divadlo

Apartmány Anenský klášter. "Veškeré práce byly provedeny odborně a ve vysoké kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, jednotlivé etapy postupu prací ukončeny ve stanovených termínech." Pavel Caska, vedoucí odboru THS OO ND .[small]

BD Příčná

"V Příčné bydlím už skoro rok (byla jsem první, kdo se do domu nastěhoval) a mohu zatím konstatovat, že Vaše firma zde odvedla ve všech směrech kvalitní práci." Jana B, majitelka bytu

BD Tyršova

"Během rekonstrukce jsme byli svědkem profesionality, dobrého zaměření a vstřícného postoje. Díky těmto vlastnostem, I přesto že jsme zahraniční investoři, jsme se cítili vždy velmi dobře." A. Q. Gailani, majitel

BD U Akademie

"Společnost Kališ a Krátkoruký s.r.o. mohu označit za stavební firmu s níž je vhodné v případě konkrétního investičního záměru vážně uvažovat jako se zhotovitelem." JUDr. Jan Brož, majitel

McDonald´s ČR

"Zaměstnanci firmy Kališ a Krátkoruký, prokazovali profesionalitu, nasazení, schopnost řešit problémy a ochotu brát ohled na potřeby investora." PaedDr. Daniela Bártová, jednatelka společnosti

Městská část Praha 2

"S odborným a vstřícným přístupem společnosti Kališ a Krátkoruký s.r.o. jsme byli velice spokojeni a proto Městská část Prahy 2 může tuto společnost vřele doporučit dalším objednatelům, resp. investorům." Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí Odboru majetku a investic MČ Praha 2.

ALSHAYA Czech

Vestavby ELC - MOTHERCARE a BODY SHOP v obchodních centrech. "Všechny požadové práce byly provedeny odborně a v požadované kvalitě. K našemu požadavku na maximální zkrácení lhůty výstavby se společnost postavila vstřícně a pracovala na 2 směny, čímž nám i našim zákazníkům umožnila plné využití obchodních jednotech do 25 dní od zahájení výstavby." Kateřina Černá, Operation Manager

Městská část Praha 4

"Práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě, v požadovaném termínu a za stanovenou cenu." Ing. Iveta Šímová, Odbor určených investic MČ Praha 4