Za objednatele Národní divadlo tímto prohlašuji, že zhotovitel KALIŠ A KRÁTKORUKÝ spol. s r.o., Muchova 1/233, 160 41 Praha 6 provedl na národní kulturní památce provozní budova Národního divadla – Anenský klášter, Anenské náměstí 2 Praha 1 – Staré Město přestavbu kancelářských a skladových prostor na apartmány. Náplní provedených prací bylo nejen HSV, PSV a všech stavebních řemesel, ale i statické zajištění a komplexní chemická sanace dřevěných prvků stropní konstrukce a zrestaurování kamenného ostění krbu.

Výše uvedené práce byly provedeny odbornými pracovníky v plné kvalitě odpovídající vysokým požadavkům objednatele, památkové péče a požadavkům BOZP a PO. Práce byly taktéž průběžně kontrolovány jak zástupci objednatele, tak i zástupci dotčených orgánů státní správy včetně zástupců památkové péče.

Veškeré práce byly provedeny odborně a ve vysoké kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, jednotlivé etapy postupu prací ukončeny ve stanovených termínech. S firmou KALIŠ A KRÁTKORUKÝ spol. s r.o. jsem velice spokojen a spolupráci mohu vřele doporučit všem dalším objednatelům resp. investorům.

V Praze dne 27. 7. 2009

Pavel Caska
vedoucí odboru THS OO ND
Anenské nám. 2, 118 30 Praha 1
tel. : +420 224 902 500
Fax : +420 224 902 501
mob. : +420 737 205 891
e-mail : p.caska@narodni-divadlo.cz

Soubory: